Hiernaast kunt u de algemene voorwaarden van
Pennings & van Haneghem Advocaten downloaden.