Hiernaast kunt u de klachtenregeling van
Pennings & van Haneghem Advocaten downloaden.